[Movie]龍馬よさこい2015

京都霊山護国神社会場


福井大学よっしゃこい 2015 「命辿」 龍馬よさこい1日目 京都霊山護国神社会場
2015/11/7.8 京都府にて行われました龍馬よさこい1日目 京都霊山護国神社会場での演舞です

新風館会場

福井大学よっしゃこい 2015 「命辿」 龍馬よさこい2日目 新風館会場
2015/11/7.8 京都府にて行われました龍馬よさこい2日目 新風館会場での演舞です

円山公園音楽堂会場

福井大学よっしゃこい 2015 「命辿」 龍馬よさこい1日目 円山公園音楽堂会場
2015/11/7.8 京都府にて行われました龍馬よさこい1日目 丸山公園音楽堂会場での演舞です