[Photo]安濃津よさこい

06-10月-2007 09:17, NIKON E5200, 2.8, 7.8mm, 0.012 sec, ISO 200
06-10月-2007 16:39, NIKON E5200, 2.8, 7.8mm, 0.003 sec, ISO 64
07-10月-2007 15:13, NIKON E5200, 2.8, 7.8mm, 0.004 sec, ISO 64
 
08-10月-2007 01:57, NIKON E5200, 2.8, 7.8mm, 0.047 sec, ISO 200
08-10月-2007 05:56, NIKON E5200, 3.2, 10.6mm, 0.25 sec, ISO 118